Curso introdutorio de coaching educativo

Con este curso, coñecerás de maneira totalmente práctica e vivencial en qué consiste un procesos de coaching educativo. Así como, as diferentes ferramentas a utilizar na práctica docente, tanto a nivel de aula, como a nivel individual, de titoría e incluso no traballo coas familia. Todo, para que os nosos nenos e alumnos alcancen o seu máximo desenvolvemento e poidan aportar o seu máximo potencial.